Vi älskar grön el, vi tror att du gör det också

Vår el kommer från vatten, vind och biobränslen. Den är helt fri från ämnen som kan skada vår miljö, som kol och olja. 

Vad betyder grön el?

Precis som det låter är elen schysstare och mer hållbar för vår miljö jämfört med el som kommer från till exempel olja eller kol. Vår el är alltid 100 % grön, förnybar från energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Det fina med vår el är att den aldrig tar slut. Så länge vinden viner, vattnet forsar och växter växer kan vi fixa grön el till dig.